Rekrutacja
Hugon Kołłątaj
rekru
hugon
Slide
Slide
szkola
previous arrow
next arrow
 

Wytyczne MEiN, MZ i GIS dla szkół podstawowych i ponadpodstawowych (aktualizacja 17.05.2021 r.)

Ogólne zasady:   Dystans minimalna odległość pomiędzy osobami: 1,5 metra. Dezynfekcja – przed i po zajęciach mycie powierzchni detergentem lub dezynfekcja środkiem dezynfekującym. Higiena – częste mycie rąk (lub dezynfekcja rąk), ochrona podczas kichania i kaszlu, unikanie dotykania oczu, nosa i ust.  Maseczka – w przestrzeniach wspólnych, gdy nie można zachować dystansu pomiędzy grupami. Wietrzenie – przed, po i w trakcie zajęć oraz przerw, a także w dni wolne od zajęć.  
  1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów infekcji lub choroby zakaźnej oraz gdy domownicy nie przebywają w izolacji w warunkach domowych.
  2. Rekomenduje się ograniczenie korzystania z transportu publicznego, na rzecz pojazdów prywatnych lub przemieszczania się pieszo oraz środkami indywidualnymi z zachowaniem zasad bezpieczeństwa (np. rower).
  3. Wszyscy wchodzący do budynku szkoły powinni skorzystać z płynu do dezynfekcji rąk.
  4. Rodzice dziecka mają obowiązek zaopatrzyć ucznia w maseczki do zastosowania w przestrzeni publicznej (zgodnie z aktualnymi przepisami prawa) oraz w przestrzeni wspólnej szkoły, gdy nie ma możliwości zachowania dystansu (rekomendowane maseczki chirurgiczne).
  5. Rekomenduje się stosowanie maseczek w przestrzeni wspólnej przez uczniów .
6. Należy ograniczyć przebywanie w szkole osób z zewnątrz do niezbędnego minimum (tylko osoby …….