Rekrutacja
Hugon Kołłątaj
rekru
hugon
Slide
Slide
szkola
previous arrow
next arrow
 

Pedagog szkolny

Pedagog szkolny

Uczniami naszej szkoły opiekuje się:

Anita Domagała

Poradnia Psychologiczna
28–400 Pińczów
ul. Spółdzielcza 6
tel/fax 413574701
mail: ppp_pinczow@wp.pl

Godziny pracy: 
Poniedziałek 11:30-16:00
Wtorek 8:55-13:25
Środa 8:55-13:25
Czwartek 8:55-13:25
Piątek 8:55-12:55

Zwróć się do pedagoga lub psychologa szkolnego, gdy:

  • Masz problem i nie wiesz jak go rozwiązać.
  • Masz problemy rodzinne, znajdujesz się w trudnej sytuacji materialnej.
  • Chciałbyś z kimś porozmawiać.
  • Chcesz podzielić się swoją radością, sukcesem.
  • Masz ciekawe pomysły, którymi chcesz się podzielić.
  • Jesteś rodzicem, Twoje dziecko ma problemy w szkole.
  • Jestes rodzicem, masz problemy ze swoim dzieckiem i nie potrafisz sam sobie z nimi poradzić.
  • Uważasz, że pedagog lub psycholog szkolny mogą Ci w jakiejkolwiek innej sprawie pomóc.
Czym zajmuje się pedagog szkolny?

Młodzi ludzie dużą część swojego życia spędzają w szkole, gdzie nie tylko zdobywają nowe
wiadomości, ale również nawiązują kontakty z innymi rówieśnikami. Bez wątpienia należy
więc stwierdzić, że ma ona tym samym duży wpływ na ich dojrzewanie i rozwój
emocjonalny.

Proces, w którym budują się cechy osobowości

Warto podkreślić fakt, że właśnie w okresie dorastania wykształcają się w nas pewne ważne
cechy, takie jak umiejętności interpersonalne czy łatwość w adaptowaniu się do nowych
sytuacji. W tym wieku, zarówno w szkole, jak i poza nią, jesteśmy podatni na szereg
bodźców. Zdobywamy nowe doświadczenia z zakresu socjalizacji, jesteśmy oceniani przez
nauczycieli za nasze wyniki w nauce, niekiedy towarzyszy nam stres. W szkołach pojawiają
się również spory – bardzo istotne jest, aby właśnie w tym miejscu nauczyć się rozwiązywać
je w odpowiedni, uwzględniający poszanowanie dla obu stron, sposób. Ze względu na
wspomniane powyżej czynniki, które mają duży wpływ na sferę emocjonalną młodych osób –
a także z wielu innych powodów – placówki edukacyjne, jak również w Liceum
Ogólnokształcącym im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie zatrudniony jest pedagog szkolny.

Problemy (nie) do rozwiązania

Wiele zjawisk dotyczących stosunków międzyludzkich, funkcjonowania w grupie
i w społeczeństwie, problemów charakterystycznych dla okresu dojrzewania wyjaśnia
uczniom wychowawca (czy to podczas godziny wychowawczej, czy też poprzez
rozwiązywanie bieżących spraw związanych z życiem klasowym). Niektóre z tych zadań
wykonuje pedagog szkolny korzystający z szeregu nowoczesnych narzędzi umożliwiających
mu analizę emocjonalnego podłoża pewnych sytuacji. Bez wątpienia należą do
wspomnianych sytuacji te, które mają charakter sporu między uczniami. Pedagog wspomaga
ponadto licealistów w sposób indywidualny. Mogą oni zgłosić się do niego samodzielnie
w celu wyjaśnienia różnego rodzaju kwestii odnoszących się zarówno do nauki, jak i życia
rodzinnego.

Troska najbliższych

Często to wychowawcy i nauczyciele, mający codzienny kontakt z licealistami, zachęcają
bądź kierują ich do skonsultowania się z pedagogiem szkolnym . Przyczyną owych działań
może być chociażby fakt, że uczeń nieoczekiwanie – i bez związku z jego kompetencjami –
zaczyna uzyskiwać gorsze oceny z danego przedmiotu. Nauczyciele niekiedy obserwują także
wśród uczniów objawy depresji, która w dzisiejszym świecie pojawia się wśród osób
w młodym wieku coraz częściej. Wówczas kontakt ze specjalistą jest konieczny.
Do obowiązków pedagoga należy ponadto przeciwdziałanie uzależnieniom i uświadamianie
uczniów w tej kwestii. W szkołach organizowane są specjalne zajęcia poświęcane właśnie
tym zagadnieniom.
Warto podkreślić fakt, że  Liceum Ogólnokształcące im. Hugona Kołłątaja gwarantuje
wysokiej jakości opiekę psychologiczno- pedagogiczną . Co więcej, w naszej placówce
wprowadzany jest również w życie specjalny program wychowawczo –profilaktyczny.

Dokumenty

*********************************************************************************************************************************************

Koordynator wsparcia psychologiczno-pedagogicznego dla szkół i placówek

Zgodnie z realizacją polityki oświatowej państwa Świętokrzyski Kurator Oświaty zainicjował projekt „Wsparcie szkół ogólnodostępnych w realizacji zadań związanych z kształceniem uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i upowszechnianiem edukacji włączającej”.
W myśl założeń projektu w szkołach i placówkach województwa świętokrzyskiego powstały punkty konsultacyjne, które wspomagają nauczycieli szkół ogólnodostępnych w pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych. W roku szkolnym 2021/2022 PUNKT KONSULTACYJNY wsparcia psychologiczno-pedagogicznego na terenie województwa świętokrzyskiego z terenu powiatu pińczowskiego dla szkół średnich funkcjonuje w Liceum Ogólnokształcącym im Hugona Kołłątaja w Pińczowie

Koordynator: Anita Domagała
Dane kontaktowe: tel. 41 357 2843 (wtorek 12:00-13:00 )
e-mail: anita37d@wp.pl

DZIEŃ OTWARTY PUNKTU KONSULTACYJNEGO W RAMACH SIECI WSPARCIA PSYCHOLOGICZNO- PEDAGOGICZNEGO SZKÓŁ I PLACÓWEK WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO

 

W dniu 24 marca 2022 od godziny 17:00 do 18:30 oraz 25 marca 2022 od godziny 14:10 do 15:00 na terenie Liceum Ogólnokształcącego im. Hugona Kołłątaja w Pińczowie w pokoju pedagoga szkolnego w ww. placówce otwarty będzie punkt konsultacyjny w ramach wsparcia psychologiczno- pedagogicznego dla szkół ponadpodstawowych naszego powiatu dla zainteresowanych rodziców/uczniów oraz nauczycieli.

 

                         Z poważaniem koordynator pomocy psychologiczno- pedagogicznej