Rekrutacja
Hugon Kołłątaj
rekru
hugon
Slide
Slide
szkola
previous arrow
next arrow
 

Biblioteka

Biblioteka

Księgozbiór biblioteki liczy ok.12000 książek (stan z grudnia 2012r.),  w którym znajdują się zbiory literatury polskiej i obcej, opracowania literackie, księgozbiór podręczny oraz  katalogi: kartkowy alfabetyczny i systematyczny oraz komputerowy (program MOL). Liczba czytelników wynosi obecnie około 300 uczniów. Ze zbiorów korzystają również nauczyciele i pracownicy liceum. Z wypożyczalni korzysta dziennie średnio 20-30 osób. Nie prowadzi się statystyki odwiedzin czytelni MCI ( zaglądacie tu bardzo często i licznie).

Regulamin wypożyczalni i czytelni

Prawa i warunki korzystania

 1. Z wypożyczalni mogą korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły.
 2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.
 3. Czytelnik odpowiada materialnie za zagubienie lub zniszczenie książki.
 4. Wszystkie książki wypożyczone z biblioteki powinny być zwrócone na dwa tygodnie przed końcem roku szkolnego.
 5. Uczniowie i pracownicy szkoły, którzy z niej odchodzą, obowiązani są do wcześniejszego rozliczenia się z biblioteką.

Wypożyczanie książek

 1. Czytelnik może wypożyczać książki wyłącznie na swoje nazwisko.
 2. Jednorazowo czytelnik może mieć na swym koncie 5 książek przez okres 1 miesiąca. Za zgodą bibliotekarza można termin zwrotu prolongować na kolejny okres
 3. O wypożyczaniu większej niż regulaminowa ilość woluminów decyduje indywidualnie bibliotekarz.
 4. Prośbę czytelnika o zarezerwowanie książki uwzględnia się w kolejności zamówień.
 5. Książki z księgozbioru podręcznego wypożyczalni mogą być wypożyczone poza bibliotekę za zgodą bibliotekarza.
 6. W bibliotece należy zachować ciszę i porządek. 

Regulamin czytelni

 1. W czytelni obowiązuje cisza.
 2. W czytelni można korzystać ze wszystkich zbiorów: z księgozbioru podręcznego i zbiorów wypożyczalni.
 3. Czytelnik ma wolny dostęp do półek i może sam wybierać potrzebne książki. O wypożyczeniu książki z księgozbioru czytelni oraz o terminie jej zwrotu decyduje indywidualnie bibliotekarz.

Na warsztat informacyjny biblioteki składają się:

 • księgozbiór podręczny
 • katalog alfabetyczny – informuje nas o tym, czy poszukiwana przez czytelnika książka znajduje się w bibliotece
 • katalog rzeczowy – pozwala czytelnikowi zorientować się, jakie książki na interesujący go temat znajdują się w bibliotece
 • komputerowa baza danych  –  wszystkie książki z naszej biblioteki zostały    wprowadzone do komputerowej bazy danych. Pracujemy z programem MOL Optimum.
 • prenumerata czasopism –  jako pomoc dydaktyczna dla nauczycieli:  „Biologia w Szkole”, „Chemia w Szkole”,  „Fizyka w Szkole”,  „Geografia w Szkole”, „Język polski w Liceum”, „Matematyka”,  „Polonistyka”,  „Problemy opiekuńczo-wychowawcze”

WYKAZ LEKTUR

LICEUM CZTEROLETNIE

  Poziom podstawowy

 • Biblia, w tym fragmenty „Księgi Rodzaju”, „Księgi Hioba”, „Księgi Koheleta”, „Pieśni nad Pieśniami”, „Księgi Psalmów”, „Apokalipsy wg św. Jana”
 • Jan Parandowski, „Mitologia”, część I „Grecja”
 • Homer, „Iliada” (fragmenty), „Odyseja” (fragmenty)
 • Sofokles, „Antygona”
 • „Kwiatki świętego Franciszka z Asyżu” (fragmenty)
 • „Legenda o świętym Aleksym” (fragmenty);
 • „Rozmowa Mistrza Polikarpa ze Śmiercią” (fragmenty);
 • „Pieśń o Rolandzie” (fragmenty)
 • Gall Anonim, „Kronika polska” (fragmenty)
 • Dante Alighieri, „Boska komedia” (fragmenty)
 • Jan Kochanowski, tren IX, X, XI, XIX; „Odprawa posłów greckich”
 • Piotr Skarga, „Kazania sejmowe” (fragmenty)
 • Jan Chryzostom Pasek, „Pamiętniki” (fragmenty)
 • William Szekspir, „Makbet”, „Romeo i Julia”
 • Molier, „Skąpiec”
 • Ignacy Krasicki, wybrane satyry
 • Adam Mickiewicz, „Oda do młodości”; wybrane ballady, w tym „Romantyczność”; „Konrad Wallenrod”; „Dziady” cz. III
 • Juliusz Słowacki, „Kordian”
 • Zygmunt Krasiński, „Nie-Boska komedia”
 • Bolesław Prus, „Lalka”, „Z legend dawnego Egiptu”
 • Eliza Orzeszkowa, „Gloria victis”
 • Henryk Sienkiewicz, „Potop”
 • Fiodor Dostojewski, „Zbrodnia i kara”
 • Stanisław Wyspiański, „Wesele”
 • Władysław Stanisław Reymont, „Chłopi” (tom I – „Jesień”)
 • Stefan Żeromski, „Rozdziobią nas kruki, wrony…”, „Przedwiośnie”
 • Witold Gombrowicz, „Ferdydurke” (fragmenty)
 • Tadeusz Borowski, „Proszę państwa do gazu”, „Ludzie, którzy szli”
 • Gustaw Herling-Grudziński, „Inny świat”
 • Hanna Krall, „Zdążyć przed Panem Bogiem”
 • Albert Camus, „Dżuma”
 • George Orwell, „Rok 1984”
 • Józef Mackiewicz, „Droga donikąd” (fragmenty)
 • Sławomir Mrożek, „Tango”
 • Marek Nowakowski, „Raport o stanie wojennym” (wybrane opowiadanie); „Górą ˂Edek˃” (z tomu „Prawo prerii”)
 • Jacek Dukaj, „Katedra” (z tomu „W kraju niewiernych”)
 • Antoni Libera, „Madame”
 • Andrzej Stasiuk, „Miejsce” (z tomu „Opowieści galicyjskie”)
 • Olga Tokarczuk, „Profesor Andrews w Warszawie” (z tomu „Gra na wielu bębenkach”)
 • Ryszard Kapuściński, „Podróże z Herodotem” (fragmenty)
 • Ponadto z zakresu szkoły podstawowej: treny i pieśni Jana Kochanowskiego, bajki Ignacego Krasickiego, „Dziady” cz. II i „Pan Tadeusz” Adama Mickiewicza, „Zemsta” Aleksandra Fredry, „Balladyna” Juliusza Słowackiego [wymaganie I.1.12)].

 

Poziom rozszerzony

 • Arystoteles, „Poetyka”, „Retoryka” (fragmenty);
 • Platon, „Państwo” (fragmenty);
 • Arystofanes, „Chmury”;
 • Jan Parandowski, „Mitologia”, część II „Rzym”;
 • Wergiliusz, „Eneida” (fragmenty);
 • św. Augustyn, „Wyznania” (fragmenty);
 • św. Tomasz z Akwinu, „Summa teologiczna” (fragmenty);
 • François Villon, „Wielki testament” (fragmenty);
 • François Rabelais, „Gargantua i Pantagruel” (fragmenty);
 • Michel de Montaigne, „Próby” (fragmenty);
 • Jan Kochanowski, „Treny” (jako cykl poetycki);
 • Piotr Skarga, „Żywoty świętych” (fragmenty);
 • William Szekspir, „Hamlet”;
 • Juliusz Słowacki, „Lilla Weneda”;
 • realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (Honoré de Balzac, „Ojciec Goriot” lub Charles Dickens, „Klub Pickwicka”, lub Mikołaj Gogol, „Martwe dusze”, lub Gustaw Flaubert, „Pani Bovary”);
 • Stanisław Wyspiański, „Noc listopadowa”;
 • Franz Kafka, „Proces” (fragmenty);
 • Michaił Bułhakow, „Mistrz i Małgorzata”;
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz, „Szewcy”;
 • Bruno Schulz, wybrane opowiadania z tomu „Sklepy cynamonowe”;
 • Tadeusz Konwicki, „Mała apokalipsa”;
 • Jorge Luis Borges, wybrane opowiadanie;
 • Janusz Głowacki, „Antygona w Nowym Jorku”;
 • Sławomir Mrożek, wybrane opowiadania;
 • wybrane eseje następujących autorów: Jerzego Stempowskiego, Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, Zbigniewa Herberta, Zygmunta Kubiaka, Jarosława Marka Rymkiewicza (co najmniej po jednym utworze).

LICEUM TRZYLETNIE

 

Poziom podstawowy

 • Sofokles „Antygona” lub „Król Edyp” (wersja literacka lub spektakl teatralny)
 • „Bogurodzica”, „Lament świętokrzyski”
 • William Szekspir „Makbet” lub „Hamlet”
 • Jan Kochanowski – wybrane pieśni, treny, psalmy
 • Mikołaj Sęp Szarzyński – wybrane sonety
 • Adam Mickiewicz – wybrane sonety i inne wiersze (w tym „Romantyczność), „Dziady” cz. III, Pan Tadeusz
 • Juliusz Słowacki – wybrane wiersze
 • Jan Kasprowicz, Kazimierz Przerwa-Tetmajer, Leopold Staff
 • wybrane wiersze
 • Cyprian Norwid – wybrane wiersze
 • Bolesław Leśmian, Julian Tuwim, Jan Lechoń, Julian Przyboś, Józef Czechowicz, Konstanty Ildefons Gałczyński
 • wybrane wiersze
 • Bolesław Prus „Lalka”
 • Fiodor Dostojewski „Zbrodnia i kara” lub „Łagodna”
 • Joseph Conrad „Jądro ciemności”
 • Stanisław Wyspiański „Wesele”
 • Władysław Reymont „Chłopi” (tom I
 • Jesień)
 • Stefan Żeromski – wybrany utwór („Ludzie bezdomni”, „Wierna rzeka”, „Echa leśne” lub „Przedwiośnie”)
 • Jarosław Iwaszkiewicz – wybrane opowiadanie
 • Bruno Schulz – wybrane opowiadanie
 • Tadeusz Borowski – wybrane opowiadanie
 • Krzysztof Kamil Baczyński, Tadeusz Różewicz, Czesław Miłosz, Wisława Szymborska, Zbigniew Herbert, Ewa Lipska, Adam Zagajewski, Stanisław Barańczak – wybrane wiersze
 • Miron Białoszewski – wybrane utwory
 • wybrany dramat dwudziestowieczny z literatury polskiej (np. Stanisława Ignacego Witkiewicza, Sławomira Mrożka lub Tadeusza Różewicza)
 • wybrana powieść polska z XX lub XXI w. (np. „Granica” Zofii Nałkowskiej, „Solaris” Stanisława Lema, „Cudzoziemka” Marii Kuncewiczowej)
 • wybrana powieść światowa z XX lub XXI w. (np. „Proces” Franza Kafki, „Dżuma” Alberta Camusa, „Imię róży” Umberto Eco)

 

Poziom rozszerzony

jak na poziomie podstawowym, a ponadto:

 • Horacy – wybrane liryki
 • Jan Kochanowski „Treny” (jako cykl poetycki), poezja barokowa (np. Daniel Naborowski, Jan Andrzej Morsztyn)
 • wybrany wiersz z romantycznej poezji europejskiej
 • Juliusz Słowacki „Kordian” lub „Fantazy”
 • Zygmunt Krasiński „Nie-Boska Komedia”, realistyczna lub naturalistyczna powieść europejska (np. „Ojciec Goriot” Honoriusza Balzaka, „Nana” Emila Zoli, „Pani Bovary” Gustawa Flauberta)
 • Stanisław Ignacy Witkiewicz „Szewcy”
 • Gustaw Herling-Grudziński – wybrane opowiadanie
 • Michaił Bułhakow „Mistrz i Małgorzata”
 • wybrana powieść lub zbiór opowiadań z XX lub XXI w. (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Marii Kuncewiczowej, Stanisława Lema, Jerzego Pilcha, Olgi Tokarczuk)
 • wybrana powieść (lub zbiory opowiadań) dwudziestowiecznych autorów z literatury światowej (np. Franza Kafki, Vladimira Nabokova, Alberta Camusa, Guntera Grassa, Umberto Eco, Johna Steinbecka)
 • wybrane wiersze dwudziestowiecznych poetów polskich (innych niz na poziomie podstawowym)

 

Dodatkowe utwory

Poziom podstawowy

 • wybór mitów
 • „Dzieje Tristana i Izoldy”
 • Miguel de Cervantes „Don Kichot”
 • Jan Chryzostom Pasek „Pamiętniki”
 • Ignacy Krasicki – wybrana satyra lub „Monachomachia”
 • Adam Mickiewicz „Dziady” część IV
 • Juliusz Słowacki „Kordian”
 • Witold Gombrowicz „Ferdydurke”
 • Irit Amiel – wybrane opowiadanie z tomu „Osmaleni” lub Hanna Krall „Zdążyć przed Panem Bogiem”
 • Gustaw Herling-Grudziński „Inny świat”
 • Ryszard Kapuściński „Podróże z Herodotem”
 • Biblia (wybrane psalmy, fragmenty: Pieśń nad Pieśniami, Księga Hioba, Apokalipsa św. Jana)

 

Poziom rozszerzony

 • wybrany esej Mieczysława Jastruna lub Zygmunta Kubiaka poświęcony kulturze antycznej
 • Zbigniew Herbert – wybrany esej
 • Dante Alighieri „Boska komedia”
 • Czesław Miłosz – wybrany esej
 • dziennik (np. Marii Dąbrowskiej, Zofii Nałkowskiej, Witolda Gombrowicza)
 • inny esej autora polskiego (np. Kazimierza Wyki, Jana Błońskiego, Leszka Kołakowskiego, ks. Józefa Tischnera)
 • wybrany reportaż autora polskiego (np. Ryszarda Kapuścińskiego, Hanny Krall, Henryka Grynberga)
 • Jan Paweł II „Tryptyk Rzymski”
 • Johann Wolfgang Goethe „Faust”
 • Biblia (fragmenty Starego i Nowego Testamentu jako konteksty interpretacyjne dla lektury dzieł z innych epok)