Rekrutacja
Hugon Kołłątaj
rekru
hugon
Slide
Slide
szkola
previous arrow
next arrow
 

Rada Rodziców

Rada rodziców

Tak jak w każdej szkole, tak i w naszym liceum bardzo ważną rolę ogrywa Szkolna Rada Rodziców. Podstawą prawną, regulującą jej funkcjonowanie, jest Ustawa MEN z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910). Do najważniejszych kompetencji Rady Rodziców należy przede wszystkim: występowanie we wszystkich sprawach, dotyczących szkoły, do dyrektora oraz pozostałych organów szkoły, a także organu prowadzącego i sprawującego nadzór pedagogiczny. Ponadto w porozumieniu z Radą Pedagogiczną rodzice uchwalają program profilaktyczno- wychowawczy szkoły, opiniują m.in. projekt planu finansowego czy możliwość podjęcia w szkole działalności przez stowarzyszenie lub inną organizację. Rada Rodziców ma też prawo do gromadzenie funduszy z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

Czerw Marzena

Z-ca przewodzniczącej

Goły Krystyna

Przewodnicząca

Lange Magdalena

Członek

Maj Aneta

Członek

Madej Agnieszka

Członek

Kostecki Paweł

Członek

Okopień Aneta

Członek

Wpłat na Szkolną Radę Rodziców w wysokości:

  1. 50 zł. za pierwsze dziecko
  2. 40 zł. za drugie dziecko
  3. 30 zł. za trzecie dziecko

 można dokonywać na konto: 

18 8509 0002 2001 0001 2944 0001