Rekrutacja
Hugon Kołłątaj
rekru
hugon
Slide
Slide
szkola
previous arrow
next arrow
 

Spacer z Historią ,,Czas Bohaterów”

21 października 2021 r. grupa uczennic i uczniów z naszego liceum jako pierwsza wzięła udział w etapie Questingów Eliminacyjnych – Spacer z Historią ,,Czas Bohaterów”. Organizatorem Questingów, czyli rodzaju gry terenowej, w której wykonuje się zadania umieszczone na specjalnej Karcie Questingu, jest Wojewoda Świętokrzyski – p. Zbigniew Koniusz. Ideą zabawy jest zwiększenie świadomości obywatelskiej i historycznej mieszkańców województwa świętokrzyskiego przy wykorzystaniu współczesnych zdobyczy technologicznych. Do głównych celów Questingów należą:
• rozwijanie postaw patriotycznych i obywatelskich,
• kształtowanie więzi z krajem ojczystym i regionem,
• pielęgnowanie narodowej tradycji i kultury,
• rozbudzanie szacunku i poczucia dumy wobec dorobku minionych pokoleń,
• wzrost wiedzy historycznej uczestników na temat województwa świętokrzyskiego.
Zakończenie etapu eliminacyjnego nastąpi 20.11.2021 r., a do etapu finałowego przejdą osoby, które nadesłały prawidłową odpowiedź na minimum trzy Questingi.
Uczestnicy z naszego liceum:
1. Rolińska Katarzyna 1 AP
2. Bartosik Igor 1 BP
3. Błach Weronika 1 BP
4. Derszniak Zuzanna 1 BP
5. Głuc Natalia 1 BP
6. Klamka Kinga 1 BP
7. Pietrzykowska Pola 1BP
8. Sawicka Jessica 1 BP
9. Wieczorek Agata 1 BP
10. Wojniak Nikola 1 BP
11. Kordel Kamil 1CP
12. Ciszowska Kinga 2 AP
13. Kuszper Aleksandra 2AP
14. Rajtar Anna 2AP
15. Szczubiał Karol 2 AP
16. Zarzycki Kacper 2AP
Opiekę, wsparcie merytoryczne i techniczne uczniom ,,Kołłątaja” zapewnili: dyrektor – p. Anna Golik, wicedyrektor – p. Tomasz Pietrzykowski, p. Krzysztof Roliński i p. Wojciech Koza.