Rekrutacja
Hugon Kołłątaj
rekru
hugon
Slide
Slide
szkola
previous arrow
next arrow
 

Olimpiada Znajomości Afryki

Uczniowie naszej szkoły wezmą udział w dniu 4.12. w XXII Olimpiadzie Znajomości Afryki. Wprowadza ona w świat wiedzy o kontynencie afrykańskim. Olimpiada jest trójstopniowa. Eliminacje pierwszego stopnia (szkolne) składają się z testy pisemnego (50 pytań). Orientacyjna godzina rozpoczęcia przystąpienia uczniów do testu pisemnego to 11.00. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez uczniów biorących udział w Olimpiadzie Znajomości Afryki należą: większa świadomość istnienia innych kultur (języków, zwyczajów, tradycji i systemu przekonań), otwartość, tolerancja, poszanowanie różnic kulturowych oraz wyrozumiałość i elastyczność. Uczniowie uzyskają świadomość wartości swojej własnej kultury, jej oddziaływania na inne kultury, a jednocześnie uczą się doceniać różnorodność kulturową oraz staną się bardziej otwarci i zainteresowani różnorodnością. Ponadto uczestnictwo w konkursie integruje uczniów wśród idei wychowania w duchu tolerancji, szacunku dla drugiego człowieka bez względu na jego pochodzenie, oraz uczy wrażliwości, otwartości na inne narody i kultury. Laureaci i finaliści Olimpiady Znajomości Afryki będą przyjmowani na prestiżowe uczelnie w kraju z pominięciem postępowania rekrutacyjnego.